Robert Prochowicz Photos 2002-2006

ENTER GALLERY
"Zrozumiałem, że fotografowanie nie jest pragnieniem utrwalania świata. Wbrew powszechnemu przyzwyczajeniu nie rości sobie praw do zatrzymania na zawsze fotografowanego przedmiotu czy twarzy. Jest w znacznie większym stopniu próbą zapamiętania własnego czasu, zamknięcia w prostokąt kadru wspomnienia o własnym widzeniu. Fotograf chce zapamiętać siebie samego, ruch swoich oczu. Te zdjęcia to autoportrety pamięci, rozpaczliwe pragnienie nieśmiertelności własnych źrenic. Od tamtej pory wiem już, że (...) fotografowałem siebie." "I have understood that photographing is not a desire of capturing the world. Counter to the common opinion it does not claim a right to stop the photographed thing or face for ever. To the much greater extent it is an effort to remember one's own time, to close memories of your sight in the rectangular of the picture. Photographer wants to remember himself, the movement of his eyes. Pictures are self-portraits of the memory, desperate desire of immortality of one's own irises. From this time I knew that I (...) photographed myself."
Marcin Kydryński "Pod słońce" Marcin Kydryński "Against the sun"

Wszystko zaczęło się 25 kwietnia 1999 roku. Wtedy to kupiłem swoją pierwszą (i jedyną jak do tej pory) lustrzankę - Canon EOS 500N. Co lubię fotografować? Ludzi - to po pierwsze. Miasto - to po drugie. Zwłaszcza po deszczu, gdy mocniej zaświeci słońce. Lubię gdy bolą mnie oczy od wpatrywania się w wizjer aparatu w taką pogodę.

I've bought my first camera on April 25th, 1999. That was Canon EOS 500N. I am using it till now. What do I like to photograph? Firstly, people. Secondly, city. Especially after the rain, when the sun is shining hard. I like to feel pain in my eyes because of long looking through the view-finder during such a weather.

Visit old gallery (1999-2002)


ROBERT PROCHOWICZ PHOTOGRAPHY - Wszelkie prawa zastrzeżone 2006 © All rights reserved